รอติดตามวิธีใช้ระบบลงทะเบียนชมรม
อย่างละเอียดในภายหลัง

วิธีลงทะเบียน

1.

เข้าสู่ระบบ : นักเรียนทุกระดับชั้นจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ โดยการกดที่ปุ่ม ‘เข้าสู่ระบบ’ > สร้างบัญชีใหม่ > กรอกรายละเอียดตามที่ระบุไว้ > กดที่ปุ่ม ‘ยืนยันตัวตน’

2.

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะเจอหน้าเลือกชมรม

2.

สามารถดูข้อมูล รีวิว และรายละเอียดต่าง ๆ ของชมรมประกอบการตัดสินใจได้โดยการกดเข้าไปที่ชมรมที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ‘ดูรายละเอียดชมรม’

2.1. สำหรับนักเรียน ม.4 ให้เลือกลงทะเบียนชมรมที่สนใจ หากเป็นชมรมที่ไม่มีการ Audition และยังมีที่นั่งว่างอยู่ สามารถกดปุ่ม ‘ลงทะเบียน’ เพื่อเข้าชมรมนั้นได้ทันที แต่หากเป็นชมรมที่มีการ Audition นักเรียนจะต้องกดปุ่ม ‘ลงชื่อ Audition’ ไว้ก่อน แล้วจึงไป Audition ตามวันเวลาและสถานที่ที่ชมรมนั้น ๆ กำหนด

2.2. สำหรับนักเรียน ม.5 และ ม.6 ให้เลือกว่าจะอยู่ชมรมเดิมหรือเลือกชมรมใหม่ หากต้องการอยู่ชมรมเดิม ให้กดปุ่มยืนยันสิทธิ์ชมรมเดิมเพื่อเข้าชมรมเดิมได้ทันที (นักเรียนบางคนจะไม่มีปุ่มยืนยันสิทธิ์ชมรมเดิม เนื่องจากบางชมรมไม่มีโควตายืนยันสิทธิ์ชมรมเดิมสำหรับกับสมาชิกเก่าในชมรม) หากต้องการเลือกชมรมใหม่ ให้เลือกลงทะเบียนชมรมที่สนใจ หากเป็นชมรมที่ไม่มีการ Audition และยังมีที่นั่งว่างอยู่ สามารถกดปุ่ม 'ลงทะเบียน' เพื่อเข้าชมรมนั้นได้ทันที แต่หากเป็นชมรมที่มีการ Audition นักเรียนจะต้องกดปุ่ม 'ลงชื่อ Audition' ไว้ก่อน แล้วจึงไป Audition ตามวันเวลาและสถานที่ที่ชมรมนั้น ๆ กำหนด โดยติดตามรายละเอียดการ Audition ได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ของชมรมนั้น ๆ โดยตรง

*สามารถลงชื่อ Audition กี่ชมรมก็ได้

*นักเรียน ม.5 และ ม.6 สามารถเลือกใช้โควตายืนยันสิทธิ์ชมรมเดิมได้ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 เท่านั้น

*สามารถเลือกชมรมที่สนใจได้จนถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 23.59 น. เท่านั้น นักเรียนที่ไม่ลงชื่อ Audition หรือลงทะเบียนเข้าชมรมใดเลย ระบบจะทำการสุ่มชมรมให้อัตโนมัติ ในวันที่ 19 มิ.ย. 2564 โดยจะสุ่มเป็นชมรมที่ไม่มีการ Audition และยังมีที่นั่งว่างอยู่เท่านั้น

*เมื่อใช้โควตายืนยันสิทธิ์ชมรมเดิมหรือลงทะเบียนชมรมที่ไม่มีการ Audition ไปแล้ว จะถือว่าเสร็จสิ้นการลงทะเบียนชมรม จะไม่สามารถเลือกชมรมอื่น หรือไป Audition ชมรมใดได้อีก

3.

สำหรับนักเรียนที่ลงชื่อ Audition เอาไว้ ให้ไป Audition ตามวันเเละเวลาที่แต่ละชมรมกำหนด และรอติดตามประกาศผลการ Audition ในวันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 7.30 น.

*ถ้าไม่ลงชื่อ Audition บนหน้าเว็บระบบลงทะเบียนชมรม จะไม่สามารถเป็นสมาชิกของชมรมได้ ถึงแม้จะผ่านการ Audition เนื่องจากไม่มีชื่ออยู่ในระบบ

4.

ทุกชมรมประกาศผลการ Audition พร้อมกันบนเว็บไซต์ในวันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 7.30 น.

โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลได้หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว

4.

4.1. หากผ่านการ Audition ให้เลือกว่าจะยืนยันสิทธิ์กับชมรมใด

4.2. หากมีทั้งชมรมที่ผ่านการ Audition และติดสำรอง นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าชมรมที่ผ่านการ Audition เลย หรือรอลุ้นผลสำรองในวันที่ 16 และ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 7.30 น.

*หากไม่ยืนยันสิทธิ์ชมรมที่ผ่านการ Audition ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 23.59 น. จะถือว่าสละสิทธิ์ชมรมที่ผ่านการ Audition โดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถกลับมายืนยันสิทธิ์ชมรมนั้นได้อีก

4.3. หากติดสำรองทุกชมรมที่ลงชื่อ Audition ไว้ ให้รอลุ้นผลสำรองสองรอบในวันที่ 16 และ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 7.30 น.

4.4. หากไม่ผ่านการ Audition และไม่ติดสำรองชมรมใดเลย ให้เลือกเข้าชมรมที่ไม่มีการ Audition เเละยังมีที่ว่างเหลืออยู่ในวันที่ 18 มิ.ย. 2564

5.

การประกาศผลสำรองจะมีทั้งหมด 2 รอบ รอบแรกในวันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 7.30 น. และรอบ 2 ในวันที่ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 7.30 น. โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลได้หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว

5.

5.1. หากผ่านการ Audition (สำรองรอบที่ 1) ให้เลือกว่าจะยืนยันสิทธิ์กับชมรมใด

5.2. หากมีทั้งชมรมที่ผ่านการ Audition (สำรองรอบที่ 1) และชมรมที่ยังคงติดสำรองอยู่ (กรณี Audition หลายชมรม) นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าชมรมที่ผ่านการ Audition (สำรองรอบที่ 1) เลย หรือรอลุ้นผลสำรองรอบที่ 2 ในวันที่ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 7.30 น.

*หากไม่ยืนยันสิทธิ์ชมรมที่ผ่านการ Audition ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 23.59 น. จะถือว่าสละสิทธิ์ชมรมที่ผ่านการ Audition (สำรองรอบที่ 1) โดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถกลับมายืนยันสิทธิ์ชมรมนั้นได้อีก

5.3. หากยังไม่ถูกเรียกสำรองรอบที่ 1 สามารถรอลุ้นผลสำรองรอบที่ 2 ในวันที่ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 7.30 น.

5.4. หลังจากประกาศผลสำรองรอบที่ 2 หากผ่านการ Audition (สำรองรอบที่ 2) ให้เลือกยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ชมรมนั้น ๆ

*หากไม่ยืนยันสิทธิ์ชมรมที่ผ่านการ Audition ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 23.59 น. จะถือว่าสละสิทธิ์ชมรมที่ผ่านการ Audition (สำรองรอบที่ 2) โดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถกลับมายืนยันสิทธิ์ชมรมนั้นได้อีก

5.5. หลังจากประกาศผลสำรองรอบที่ 2 หากไม่ผ่านการ Audition ชมรมใดเลย ให้เลือกเข้าชมรมที่ไม่มีการ Audition เเละยังมีที่ว่างเหลืออยู่ในวันที่ 18 มิ.ย. 2564

6.

สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการ Audition ชมรมใดเลย หรือสละสิทธิ์ทุกชมรมที่ผ่านการ Audition ให้เลือกเข้าชมรมที่ไม่มีการ Audition และยังมีที่ว่างเหลืออยู่

6.

สามารถดูข้อมูล รีวิว และรายละเอียดต่าง ๆ ของชมรมประกอบการตัดสินใจได้โดยการกดเข้าไปที่ชมรมที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม 'ดูรายละเอียดชมรม'

6.1. หากเลือกชมรมที่ต้องการได้แล้ว ให้กดปุ่ม ‘ลงทะเบียน’ เพื่อเข้าชมรมนั้นได้เลย

*หากไม่เลือกลงทะเบียนชมรมภายในวันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 23.59 น. ระบบจะทำการสุ่มชมรมให้โดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถกดเลือกชมรมใดได้อีก

7.

เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะถือว่าเสร็จสิ้นการลงทะเบียนชมรม และเป็นสมาชิกของชมรมนั้นแล้ว ให้ดาวน์โหลดรูปภาพหรือถ่ายภาพหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน

8.

ตรวจสอบความถูกต้องของชมรมตนเอง หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อชมรมได้โดยตรง หรือติดต่องานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กช.) ผ่านทาง

Facebook : @triamudomclubs

Instagram : @tucmc_official

9.

เริ่มเรียนชมรมคาบแรกในวันที่ 21 มิ.ย. 2564 ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เรียนชมรม หรือกิจกรรมของชมรมได้ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของชมรม