คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับชมรม
เกี่ยวกับฝ่ายในชมรม
ระบบลงทะเบียนชมรม
Audition
การประกาศผล
โควตายืนยันสิทธิ์ชมรมเดิม
ความเป็นส่วนตัว
เกี่ยวกับ กช.
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อ
อื่น ๆ Miscellaneous

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กช.) ติดต่อเรา