ระบบลงทะเบียนชมรม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2566

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนชมรม

ในวันที่ 22 พ.ค. 2566 เวลา 12.00 น.

กช.

คืออะไร ?

ลองใช้

ชมรม

FAQ

Timeline

มีการ Auditionมีการ Audition
ไม่มีการ Auditionไม่มีการ Audition

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าชมรมที่มีการ Audition

22 พ.ค. 66

12.00 น.

สมัครและ Audition

เข้าสู่ระบบ หรือสร้างบัญชี (เฉพาะ ม.4) แล้วลงชื่อ Audition ชมรมที่ต้องการ

ให้ไปทำการ Audition ตามเวลาและสถานที่ที่ชมรมนั้น ๆ กำหนดโดยติดตามรายละเอียด การ Audition จากช่องทางประชาสัมพันธ์ ของชมรมนั้นโดยตรง

ภายในวันที่ 29 พ.ค. 66 เวลา 23.59 น.

29 พ.ค. 66

23.59 น.

สิ้นสุดการสมัครและ Audition

หากไม่ดำเนินการลงชื่อชมรมใด ๆ เลยภายในระยะเวลาการสมัคร และ Audition ระบบจะทำการสุ่มชมรมให้อัตโนมัติ

30 พ.ค. 66

07.30 น.

ประกาศผลการ Audition

นักเรียนที่ผ่านการ Audition เลือกกดยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์

31 พ.ค. 66

07.30 น.

เรียกลำดับสำรอง รอบที่ 1

1 มิ.ย. 66

07.30 น.

เรียกลำดับสำรอง รอบที่ 2

2 มิ.ย. 66

14.00 น.

(เฉพาะนักเรียนที่ Audition ไม่ผ่าน)

เลือกเข้าชมรมที่ไม่มีการ Audition และยังมีที่นั่งว่างอยู่

12 มิ.ย. 66

เริ่มเรียนชมรมคาบแรก

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าชมรมที่ไม่มีการ Audition

22 พ.ค. 66

12.00 น.

เลือกชมรมที่ต้องการ

เข้าสู่ระบบ หรือสร้างบัญชี (เฉพาะ ม.4) แล้วลงทะเบียน ชมรมที่ไม่มีการ Audition

ภายในวันที่ 29 พ.ค. 66 เวลา 23.59 น.

29 พ.ค. 66

23.59 น.

สิ้นสุดการลงทะเบียน

นักเรียนที่ไม่ได้เข้ามาเลือก ลงทะเบียนชมรมใดในช่วงเวลานี้ เลย จะถูกสุ่มชมรมให้อัตโนมัติ

12 มิ.ย. 66

เริ่มเรียนชมรมคาบแรก

ชมรม

กว่า 80+ ชมรม

คำถามที่พบบ่อย

ดูคำถามทั้งหมด