ระบบลงทะเบียนชมรม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนชมรม

ในวันที่ 7 มิ.ย. 2564 เวลา 12.30 น.

กช.

คืออะไร ?

วิธีใช้

ชมรม

FAQ

Timeline

มีการ Auditionมีการ Audition
ไม่มีการ Auditionไม่มีการ Audition

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าชมรมที่มีการ Audition

7 มิ.ย. 64

11.30 น.

สมัครและ Audition

สร้างบัญชีและลงชื่อ Audition ชมรมที่ต้องการ

ให้ไปทำการ Audition ตามเวลาและสถานที่ที่ชมรมนั้น ๆ กำหนดโดยติดตามรายละเอียด การ audition จากช่องทางประชาสัมพันธ์ ของชมรมนั้นโดยตรง

ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 23.59 น.

14 มิ.ย. 64

23.59 น.

สิ้นสุดการสมัครและ Audition

หากไม่ดำเนินการลงชื่อชมรมใด ๆ เลยก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร และ Audition ระบบจะทำการสุ่ม ชมรมให้อัตโนมัติ

15 มิ.ย. 64

07.30 น.

ประกาศผลการ Audition

นักเรียนที่ผ่านการ Audition เลือกกดยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์

16 มิ.ย. 64

07.30 น.

เรียกลำดับสำรอง รอบที่ 1

17 มิ.ย. 64

07.30 น.

เรียกลำดับสำรอง รอบที่ 2

18 มิ.ย. 64

(เฉพาะนักเรียนที่ Audition ไม่ผ่าน)

เลือกเข้าชมรมที่ไม่มีการ Audition และยังมีที่นั่งว่างอยู่

21 มิ.ย. 64

เริ่มเรียนชมรมคาบแรก

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าชมรมที่ไม่มีการ Audition

7 มิ.ย. 64

11.30 น.

เลือกชมรมที่ต้องการ

สร้างบัญชีและลงทะเบียน ชมรมที่ไม่มีการ audition

ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 23.59 น.

14 มิ.ย. 64

23.59 น.

สิ้นสุดการลงทะเบียน

นักเรียนที่ไม่ได้เข้ามาเลือก ลงทะเบียนชมรมใดในช่วงเวลานี้ เลย จะถูกสุ่มชมรมให้อัตโนมัติ

21 มิ.ย. 64

เริ่มเรียนชมรมคาบแรก

ชมรม

กว่า 80+ ชมรม

คำถามที่พบบ่อย

นักเรียนสามารถอยู่ได้กี่ชมรม
สามารถเปลี่ยนชมรมระหว่างปีการศึกษาได้หรือไม่
นักเรียน ม.5 และ ม.6 หากต้องการอยู่ชมรมเดิมต้องทำอย่างไร
หากต้องการรอการประกาศผลสำรอง จะต้องสละสิทธิ์ชมรมที่ผ่านการ Audition ทั้งหมดใช่หรือไม่
สามารถเลือกชมรมที่มีการ Audition และไม่มีการ Audition พร้อมกันได้หรือไม่
ลงชื่อ Audition ในเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนชมรมไว้แล้วจำเป็นต้องลงชื่อ Audition ที่ชมรม หรือที่ไหนอีกไหม
ติดตามรายละเอียดการ Audition ของแต่ละชมรมได้จากที่ไหน
ถ้าลงทะเบียนชมรมไม่ทันจะต้องทำอย่างไร

ดูคำถามทั้งหมด