นักเรียน ม.5 และ ม.6 ในปีการศึกษา 2565 ที่เข้ามายืนยันสิทธิ์ชมรมเดิม จะต้องใช้บัญชีเดิมในการเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ระบบลงทะเบียนชมรม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565

จดจำฉันไว้ในระบบ
ลืมรหัสผ่าน